POZIVNICA uvodna konferencija ŽENE – SNAGA ZAJEDNICE

POZIVNICA Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Uvodnu konferenciju projekta Žene-snaga zajednice koja će se održati u petak, 12. listopada 2018. godine, u 13:00...

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine...

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („NN“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13....

OBAVIJEST KUPCIMA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 20. rujna 2018.

Zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana  20. rujna 2018. ČETVRTAK   biti će obustavljena isporuka električne energije kupcima u naseljima: KLAKAR i GORNJA BEBRINA...

OBAVIJEST KUPCIMA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 19. rujna 2018. SRIJEDA

Zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana  19. rujna 2018. SRIJEDA   biti će obustavljena isporuka električne energije kupcima u naseljima Klakar i Donja Bebrina. ...

Potpisivanje ugovora i dodjela bicikala “Žene – snaga zajednice”

U prostorijama Općine Klakar potpisani su 29. kolovoza ugovori o radu u sklopu provedbe projekta “Žene – snaga zajednice” UP.02.1.1.05.0124. Nositelj projekta je Općina...

ŽURNI Poziv za kupnju školskih udžbenika za učenike osnovne škole

POZIV za kupnju školskih udžbenika za učenike osnovne škole   Pozivaju se svi roditelji učenika osnovne škole s područja općine Klakar da popune ZAHTJEV za kupnju udžbenika...

JAVNI POZIV za zapošljavanje žena u sklopu provedbe projekta “Žene – snaga zajednice”

Temeljem članka.29. Statuta Općine Klakar, a u sklopu provedbe projekta „Žene – snaga zajednice“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se...

Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za prijam u službu u Jedinstvenog...

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA KLAKAR Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar KLASA: 112-01/18-01/04 URBROJ: 2178/07-01-18-16 Klakar, 02. kolovoza 2018.god.    Obavijest kandidatima koji su...

JAVNI POZIV za prijavu korisnika – “Žene – snaga zajednice”

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KORISNIKA Pozivamo sve starije osobe, osobe u nepovoljnom položaju (osobe s invaliditetom, kronični bolesnici), te osobe kojima je potrebna pomoć, potpora...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18) i...