Petak, 02 Rujan 2016 08:27

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Općina Klakar raspisala je JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Klakar na području Općine Klakar za katastarsku općinu Ruščica

Na temelju članka 29. Statuta Općine Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta (''Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ br. 12/09 i 6/13.), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Klakar (KLASA: 021-05/16-02/19, URBROJ: 2178/07-02-16-1), od 29. kolovoza 2016. raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Općine Klakar na području Općine Klakar
za katastarsku općinu Ruščica

 

I.

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Klakar, na području Općine Klakar u katastarskoj općini Ruščica na rok od 5 godina i to:

 

 

 

 

Početna zakupnina

Trajanje zakupa

 

R.br.

K.č.br.

Kultura

Površina/ha

Napomena

1.

430/1

Oranica

5,3845

1.889,96 kn

5 godina

arondirano

2.

430/2

Oranica

10,5393

3.699,29 kn

5 godina

 arondirano

3.

430/3

Oranica

18,1751

6.379,46 kn

5 godina

arondirano 

4.

430/4

Oranica

16,7662

5.884,93 kn

5 godina

 

5.

430/5

Oranica

16,0060

5.618,11 kn

5 godina

 

6.

430/6

Oranica

13,6451

4.789,43 kn

5 godina

 

7.

431/3

Oranica

4,8930

1.717,44 kn

5 godina

 

8.

431/4

Oranica

9,9846

3.504,60 kn

5 godina

 

9.

661

Oranica

17,3014

6.072,79 kn

5 godina

 

10.

662

Oranica

20,2042

7.091,67 kn

5 godina

 

11.

352

Oranica

0,2011

70,58 kn

5 godina

 

12.

353

Oranica

0,6265

219,91 kn

5 godina

 

 

II.

Pismena ponuda za zakup neke od nekretnina označenih u točci 1. ovog javnog natječaja sadrži:

  • ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, OIB za fizičke osobe odnosno OIB i MB za pravne osobe,
  • preslika osobne iskaznice,
  • katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi, te površinu čestice,
  • visinu ponuđene zakupnine,
  • dokaz o uplati jamčevine
  • broj žiro, tekućeg ili štednog računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine nakon natječaja,
  • Potvrdu Jedinstvenog upravnog odijela Općine Klakar da je ponuditelj podmirio sve obaveze prema Općini Klakar,
  • Dokaz o prvenstvu zakupa,

III

Javni natječaj objavit će se u tjedniku „Posavska Hrvatska“ i na oglasnim pločama Općine Klakar. Natječaj koji se objavljuje na oglasnim pločama sadrži datum kada je javni natječaj objavljen u javnom glasilu i do kada se primaju ponude.
Pismene ponude za zakup na rok od 5 godina dostavljaju se Općini Klakar u roku od 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu.

IV

Podnositelj ponude koji se natječe za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Klakar dužan je za sudjelovanje u natječaju uplatiti u korist Općine Klakar jamčevinu koja iznosi 20 % od početne cijene zakupa za katastarsku česticu za koju podnosi ponudu.
Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Klakar, broj HR53 2484008 1818500008 s naznakom «JAMČEVINA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA – vlasništvo općine Klakar» sa pozivom na broj: HR68 7706-OIB.
Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina će biti vraćena isplatom na njihov račun u roku 30 dana nakon okončanja natječajnog postupka na račun uplatitelja.
Ako ponuditelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od ponude i sklapanja ugovora o zakupu, gubi prava na povrat jamčevine.
Ponuditelju čija ponuda bude odabrana i sklopi se ugovor, jamčevina će se uračunati u zakupninu koja će se smanjiti za iznos jamčevine za prvu godinu zakupa.

V

Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: «Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Klakar, ne otvaraj» na adresu Općina Klakar , Klakar 26a, 35208 Ruščica u roku 15 dana od dana objave ovog natječaja, zaključno do 19. rujna 2016. godine.

VI

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda sa najvišim iznosom ponuđene cijene zakupa.
Prvenstvo prvozakupa imaju prijašnji posjednici pod uvjetom da prihvate najvišu cijenu postignutu natječajem.

VII

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
Nevažećim ponudama smatraju se:
- ponude u kojima ponuđeni iznos prelazi dvostruki iznos početne cijene, ili je manji od početne cijene,
- zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača,
- ponude uz koje nije priložen dokaz o uplati jamčevine ili za koje nije uplaćen najmanje propisani iznos jamčevine.

VIII

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Klakar.
O donesenoj odluci iz stavka 1. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za određenu nekretninu.
Načelnik i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu.
Na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu, zakupnika uvodi u posjed poljoprivrednog zemljišta načelnik općine, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, odnosno po skidanju usjeva dosadašnjeg posjednika.
O uvođenju u posjed sastavlja se zapisnik.

KLASA: 940-01/16-02/6
URBROJ: 2178/07-01-16-1

Pročitano 563 puta

Napiši komentar

Molim upišite sva obavezna polja označena zvjezdicom (*).
Dozvoljena je uporaba HTML koda

Adresa i kontakti

Adresa:
Klakar 26a
35208 Rušćica, Hrvatska
Tel:
+385 35 226 127
Tel:
+385 35 226 073
Fax:
+385 35 226 079
Web:
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Povežite se

Želite li primati naš e-bilten?
Upišite Vašu e-mail adresu i već slijedeće izdanje stići će i u Vaš sandučić!

Pratite nas na društvenim mrežama