Reljefne svojstvenosti i geološka obilježja

Šire gledano na prostoru bivše općine Slavonski Brod (u koju je administrativno prije pripadao i prostor općine Klakar) spajaju se dvije prostorne cjeline: širi prigorski pojas i nizinski prostor uz Savu. Nizinski dio uz rijeku Savu čini 50% prostora Županije.

To je nisko zaravnjeno zemljište, veće vlažnosti i još uvijek ne potpuno zaštićeno od visokih voda Save. Nizinski dio uz rijeku Savu je prostor akumulacijsko-tektonskog reljefa. U morfološkom smislu u okviru nizine rijeke Save mogu se izdvojiti manje morfo-genetske cjeline: naplavna ravan Save ili poloj Save, fluvio-močvarna nizina, terasna nizina i glacis-terasa. Na ravni prostor uz Savu nastavlja se uski pojas tzv. terasna nizina, kod koje se apsolutne visine kreću od 90-100 m. To je prostor pokriven relativno debelim naslagama lesa i sličnih sedimenata pleistocenske starosti. Na terasnu nizinu nastavlja se glacis terasa - blago povišen prostor na dodiru nizine s prigorjem. Karakteristike reljefa su određene mlađim tektonskim procesima i klimatskim promjenama u pleistocenu i imale su velikog utjecaja na hidrografske odnose ovog prostora. U razvijenoj hidrografskoj mreži dominira na jugu Sava. U mreži tekućica savskog sliva najvažnija je pritoka Biđ. Unutar nizinskog prostora uz rijeku Savu smješten je i prostor današnje općine Klakar.

Nadmorska visina prostora općine Klakar kreće se od 86,0 – 91,3 m/nm. Teren je uglavnom ravan. To je prostor akumulacijsko-tektonskog reljefa. Najveći dio zauzimaju poljodjelske površine, a državna šuma zauzima dio prostora u sjevernom dijelu Općine (prema Trnjanskim Kutima).

Najniži dio općine Klakar zauzima prostor uz rijeku Savu. Dio tog prostora se nalazi u inundacijskom pojasu te je često plavljen, a unutar njega je i prostor zaštićene prirode «Bara Dvorina».

Više u ovoj kategoriji: « O općini Klakar Podneblje »

Adresa i kontakti

Adresa:
Klakar 26a
35208 Rušćica, Hrvatska
Tel:
+385 35 226 127
Tel:
+385 35 226 073
Fax:
+385 35 226 079
Web:
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Povežite se

Želite li primati naš e-bilten?
Upišite Vašu e-mail adresu i već slijedeće izdanje stići će i u Vaš sandučić!

Pratite nas na društvenim mrežama