Gornja Bebrina

Prisavskim kolnikom od Ruščice prema Klakaru prolazi se kroz staro selo Gornju Bebrinu. Njezina imovna općina zauzima površinu od 3094 jutara zemlje, od čega jedan dio otpada na močvarno i neplodno tlo pored Save. Nekoć je zemljište ove općine bilo pretežito pokriveno šumama.

Luk što ga čini rijeka Sava izmedu Gornje i Donje Bebrine ukazuje da je njezino korito u davnijoj prošlosti često mijenjalo smjer. Zato posavska sela uz ovaj dio savskog korita leže podalje od današnje matice rijeke, a čitav meduprostor od Save do savskog nasipa je zemlja koja nije podesna za obrađivanje.
Prvi spomen Gornje Bebrine javlja se u ispravi iz 1422. godine, kada se utvrđivala granica između posjeda Đakovačke biskupije i imanja feudalne porodice Trutljevića. Spomenuta granica prolazila je pokraj same Bebrine. Tada se ona nalazila u sastavu posjeda Đakovacke biskupije. Prilikom popisa sela brodske okolice 1698. godine selo broji 30 kuća, a te kuće u dva dijela dijeli voda zvana Velika mlaka. U zapisniku iz 1746. zabilježeno je da u Gornjoj Bebrini postoje 33 naseljene kuće u kojima Živi 152 stanovnika. Izmedu 1746. i 1758. godine selo se populacijski gotovo podvostručilo. Taj porast uslijedio je po doseljavanju bosanskih Hrvata. U drugoj polovini 18. stoljeća selo je imalo prilično neobičan raspored. Ono je bilo „ušoreno“, no pored kolnika prostirali su se široki pojasevi travnjaka. Jugoistočni dio sela presijecala je stajaća voda Drenova. Spomenuta voda se povijala i nije mogla otjecati prema Savi, jer je bila zaustavljena savskim nasipom. Jugoistočni dio sela nastavljao se preko kanala Drenove s pomakom kućnih pročelja u pravcu jugoistoka. U tom dijelu sela bilo je svega nekoliko kuća. U to doba u Gornjoj Bebrini nije bilo crkve.
Iako je Gornja Bebrina bila izduženo naselje s dosta kuća, po broju stanovnika nije bila veliko selo. Tijekom 19. stoljeća takoder se nije povećavala. Stalno je imala oko 500 do 600 stanovnika. Taj broj nije se povećavao ni u 20. stoljeću. Prema popisu iz 1971. godine bilo je u njoj 577 žitelja.