Općinsko vijeće Vijesti

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLAKAR

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/18-01/05

URBROJ: 2178/07-02-18-1

Klakar,  06. lipnja 2018.god.

 • ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA;
 • OPĆINSKI NAČELNIK;
 • ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA;

 

PREDMET:    12. sjednica Općinskog vijeća

 • poziv 

 

Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Klakar sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća za

 

UTORAK, 12.LIPNJA 2018.GODINE S POČETKOM U 19:30 SATI.

 

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Klakar.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Klakar za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.;
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017.godine;
 4. Prijedlog Zaključak o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika o radu za razdoblje od 01.07. do 31.12.2017.g.;
 5. Prijedlog Odluke o kupnji školskih udžbenika za učenike osnovne škole s područja Općine Klakar;
 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja te uvjetima, cijeni i postupku

prodaje nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Biđevi“ Ruščica;

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju, pravima i obvezama Povjerenstva za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Klakar;
 2. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja te uvjetima, cijeni i postupku davanja u zakup Općinskih objekata i zemljišta (objekt pogranične policije) u k.o. Donja Bebrina;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izviješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017.godinu.

 

 

Molim Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na:

tel. 226 127, ili e-mail  opcina.klakar@sb.t-com.hr

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Pendić