Javni poziv

POZIV NA ISKAZ INTERESA

Poštovani mještani.

Općina Klakar je kroz Program Javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti u Proračunu za 2017.godinu predvidjela sredstva za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima čiji roditelji imaju prebivalište na području općine Klakar.

Radi utvrđivanja okvirnog broja djece koja će pohađati dječji vrtić, pozivaju se svi roditelji s prebivalištem na području općine Klakar, a imaju potrebu za upisom djece u dječji vrtić da prijave svoje dijete i na taj način iskažu svoj interes.

Prijaviti se možete radnim danom od 8.00 do 16.00 sati:

  • u Općinu Klakar, Klakar 26a;
  • na telefon 226-127;
  • e-pošta: opcina.klakar@sb.ht.hr

OPĆINA KLAKAR