Radnik/radnica na prevenciji požara i bujičnih poplava

0
750

RADNIK/RADNICA NA PREVENCIJI POŽARA I BUJIČNIH POPLAVA

Radno mjesto

KLAKAR, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA


1


Na određeno


Puno radno vrijeme


Nema smještaja


Bez naknade


2.5.2018.


10.5.2018.


Terenski rad


Posloprimac

  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno


Opis poslova:
Programom su obuhvaćeni poslovi prevencije od požara i sanacije posljedica bujičnih poplava te zaštita okoliša:
– radovi na održavanju nerazvrstanih cesta koji obuhvaćaju krčenje samoniklog grmlja i šiblja, uklanjanje i odvoz granja, radovi na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenje cestovnih jaraka, čišćenje i osposobljavanje prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenje korita oborinskih kanala
– održavanje poljskih puteva obuhvaća pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i puteva, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge, održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava
– radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada obuhvaćaju poslove sakupljanja otpada, odvoz i zbrinjavanje, nasipanje zemljom saniranih površina te sprečavanje njihova širenja
– te druge društveno korisne poslove poput nadzora područja oko škola u svrhu zaštite djece, dostave namirnica starijima i nemoćnima, čišćenje snijega i slično.

Mogućnost korištenja mjere Javni rad.


Poslodavac

OPĆINA KLAKAR


  • osobni dolazak: KLAKAR 26A, 35 208 KLAKAR
  • najava na telefon: 035 226127