19 Lipanj 2017 Objavljeno u Vijesti

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15
(u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne  samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala  važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio  na snagu  15. lipnja 2017.

01 Lipanj 2017 Objavljeno u Vijesti

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13), članka 41. Statuta Općine Klakar te članka 9. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 12/09. i 6/13.), Općinski načelnik donosi:

01 Lipanj 2017 Objavljeno u Vijesti

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Klakar utvrdilo je i objavljuje:

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA
OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE KLAKAR

30 Svibanj 2017 Objavljeno u Vijesti

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Klakar utvrdilo je i objavljuje:

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA
ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KLAKAR

29 Svibanj 2017 Objavljeno u Vijesti

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Klakar utvrdilo je i objavljuje:

REZULTATE IZBORA ZA
OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE KLAKAR

29 Svibanj 2017 Objavljeno u Vijesti

Na temelju članka 21. Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području općine Klakar

ZABRANJUJE SE

uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada

na poljoprivrednom zemljištu u

razdoblju od 1.lipnja do 31.listopada 2017. godine.

Adresa i kontakti

Adresa:
Klakar 26a
35208 Rušćica, Hrvatska
Tel:
+385 35 226 127
Tel:
+385 35 226 073
Fax:
+385 35 226 079
Web:
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Povežite se

Želite li primati naš e-bilten?
Upišite Vašu e-mail adresu i već slijedeće izdanje stići će i u Vaš sandučić!

Pratite nas na društvenim mrežama