JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

13 Srpanj 2015
Objavljeno u Vijesti

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (''NN'', br. 153/13) , članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''NN'', br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 41. Statuta Općine Klakar i članka 9.Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni statuta (''Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ br. 12/09 i 6/13.), Načelnik općine Klakar objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE KLAKAR

 

Prijedlog plana se upućuje u javnu raspravu.
Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 21.7.2015. do 28.7.2015. godine.

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klakar, Klakar 26a, svakim radnim danom od 8.00 do 12.00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u Vijećnici Općine Klakar u Klakaru 26a, dana 21.7.2015. god., u 11.00 sati.
Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
- upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana
- uputiti u pisanom obliku na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar, Klakar 26a, 35208 Ruščica, i to zaključno s 28.7. 2015.godine.
Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno do 28. srpnja 2015.godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KLAKAR

Pročitano 964 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

1komentar

 • ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

  35000 Slavonski Brod, Trg pobjede bb
  Tel.: 035/ 445 560 Fax: 035/ 445 558

  KLASA: 350-02/12-01/10
  URBROJ: 2178/01-26-0/2-15-5
  Slavonski Brod, 28.07.2015.god
  REPUBLIKA HRVATSKA
  BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
  OPĆINA KLAKAR

  35 208 RUŠĆICA
  Klakar 26a
  PREDMET: 2. Izmjene i dopuna PPUO KLAKAR- ciljane izmjene i dopune
  - dostava primjedbi u tijeku javnog uvida
  Veza Vaš broj; KLASA: 350-01/12-02/01,URBROJ: 2178/07-05-01-15-56 od 13.07.2015.god
  Dopisom pod gore navedenim brojem temeljem čl.87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN RH br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11 , 50/12 i 55/12) izvijestili ste nas o javnoj raspravi na Prijedlog : 2. Izmjene i dopuna PPUO KLAKAR- ciljane izmjene i dopune („Sl. vj. BPŽ“ br 04/06, 14/10), a u svezi čl. 188. st (1) Zakona o prostornom uređenju (NN RH br.153/13). Izvršili smo uvid u navedeni prijedlog plana i dajemo slijedeće primjedbe:
  1. Ovom izmjenom i dopunom rađene su isključivo točkaste izmjene i dopune granica/namjena građevinskog područja , s manjim korekcijama odredbi za provođenje. Uvidom u navedeni Prijedlog plana utvrdili smo da nije rađeno usklađenje s planom višeg reda Prostornim planom Brodsko-posavske županije (Sl. vj. BPŽ 04/01, 06/05, 11/08, 14/08-pročišćeni tekst, 05/10 i 09/12.), što se posebice odnosi na segment infrastrukture.

  2. Na priloženom kartografskom prikazu 3.3. Uvjeti korištenja definirane su granice obvezne izrade (UPU-a) , predlaže se slijedom provedenog postupka definiranja zona neuređenog i neizgrađenog građevinskog zemljišta korigirati navedeni kartografski prikaz , a sve u skladu s čl.79. važećeg Zakona o prostornom uređenju.
  S poštovanjem !
  Obradili stručni savjetnici:

  Blaženka Veselinović dipl.ing.arh

  Matej Badrov mag.ing.aedif


  Dostaviti:
  1. Naslovu
  2. Pismohrana

  Poslo/la ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Utorak, 28 Srpanj 2015 07:50 Link komentara
  Prijavi

Napiši komentar

Molim upišite sva obavezna polja označena zvjezdicom (*).
Dozvoljena je uporaba HTML koda

Adresa i kontakti

Adresa:
Klakar 26a
35208 Rušćica, Hrvatska
Tel:
+385 35 226 127
Tel:
+385 35 226 073
Fax:
+385 35 226 079
Web:
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Povežite se

Želite li primati naš e-bilten?
Upišite Vašu e-mail adresu i već slijedeće izdanje stići će i u Vaš sandučić!

Pratite nas na društvenim mrežama