JAVNI POZIV za zapošljavanje žena u sklopu provedbe projekta “Žene – snaga zajednice”

0
642

Temeljem članka.29. Statuta Općine Klakar, a u sklopu provedbe projekta „Žene – snaga zajednice“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj projekta: UP.021.1.05.0124 u okviru programa zapošljavanja žena – Zaželi, Općinski načelnik Općine Klakar raspisuje

JAVNI POZIV

ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U SKLOPU

PROVEDBE PROJEKTA „Žene – snaga zajednice“    

Cilj projekta je olakšati pristup zapošljavanju žena pripadnica ranjivih skupina te ih osnažiti i unaprijediti njihov radni potencijal kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici. Na taj način ublažit ćemo posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva a ujedno ćemo potaknuti socijalnu uključenost i podići razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

 

1. OPĆI UVJETI:

Mjesto rada:  OPĆINA KLAKAR

Broj traženih radnika:  10

Vrsta zaposlenja: NOVOOTVORENI POSLOVI

Radno vrijeme: PUNO RADNO VRIJEME

Smještaj: NEMA SMJEŠTAJA

Naknada za prijevoz: CIJELA NAKNADA

Radno mjesto: DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Radno iskustvo: NIJE VAŽNO

Natječaj vrijedi od: 03. Kolovoza 2018.

Natječaj vrijedi do: 11.kolovoza 2018

 

Razina obrazovanja:

 • Bez završene osnovne škole
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godina
 • Srednja škola 4 godine

Ciljane skupine su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom,žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

 

2. OPIS POSLOVA:

 • Pomoć u dostavi namirnica
 • Pomoć u održavanju čistoće domova krajnjih korisnika
 • Pomoć pri oblačenju i svlačenju korisnika
 • Briga o higijeni
 • Pomoć u socijalnoj integraciji
 • Pomoć u posredovanju u ostvarivanju prava (dostava lijekova, plaćanje računa)
 • Pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • Pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
 • Ostale usluge za kojima se pojavi potreba

 

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su dužni dostaviti:

 • dokaz o stručnoj spremi (ako posjeduje)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi u evidenciji nezaposlenih

(datum izdavanja nakon dana objave javnog poziva za zapošljavanje)

 • pisanu prijavu

 

4. NAČIN PROVJERE SPOSOBNOSTI KANDIDATA

S kandidatima prijavljenim na javni poziv koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva provest će se razgovor (intervju) povjerenstva s kandidatima.

 

5. POSLODAVAC

Poslodavac: Općina Klakar

Pisane prijave se podnose u zatvorenoj kuverti, osobnim dolaskom ili poštom na adresu:

 

Općina Klakar

Klakar 26a, Klakar

35208 Ruščica

 

S naznakom: „Za natječaj DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI –  NE OTVARAJ“

Klasa: 112-01/18-01/05

Urbroj: 2178/07-01-18-1

OPĆINA KLAKAR

Općinski načelnik

Josip Stanić, dipl.ing.geod.