POZIV – 17. sjednica Općinskog vijeća

0
253
Poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klakar 13. svibnja (srijeda) 2015.god. u 19.00 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Klakar

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED

 1. Mandatna pitanja
  • Izvješće Mandatnog povjerenstva
  • Zaključak o mirovanju mandata vijećnika i potvrdi mandata zamjenika vijećnika
 2. Aktualni sat
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Klakar za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2014. godiine
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2014.godine
 5. Izviješće načelnika o radu za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014.g.
 6. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Klakar
 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za općinu Klakar za 2014.godinu
 8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Klakar za 2014.godinu
 • općina Klakar
 • općinsko vijeće
 • sjednice