POZIV – 19. sjednica Općinskog vijeća

0
302
Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klakar – ČETVRTAK, 03. rujna 2015.god. u 19.30 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Klakar

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED

  1. Aktualni sat
  2. Prijedlog – 2. Izmjene Odluke o izradi “II. ciljanih Izmjena i dopuna PPUO KLAKAR”
  3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Klakar za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2015.godine
  4. Izvješće načelnika o radu za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2015. godine
  5. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br.94 u k.o. Ruščica i utvrđivanju početne cijene nekretnine
  6. Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Klakar urbanom području Slavonski Brod

Molim Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel.226 127, ili e-mail Općine Klakar

  • općina Klakar
  • općinsko vijeće
  • sjednice