O D L U K U o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta

0
356

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 1 18/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 20. ožujka 2020. godine donosi

O D L U K U o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta

l.

S obzirom na rizik prijenosa bolesti COVlD-19, uvodi se protuepidemijska mjera stavljanja izvan uporabe svih dječjih i otvorenih sportskih igrališta u trajanju od 30 dana od dane donošenja ove Odluke.

Pravne osobe koje upravljaju dječjim igralištima i otvorenim sportskim igralištima dužne su staviti igrališta izvan uporabe na način da sve sprave za igru ograde zaštitnim trakama i na drugi primjeren način, kako bi se smanjila mogućnost bliskih Kontakata i prenošenje bolesti COVlD-19.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ”Narodnim novinama”.

KLASA: 810-06/20-0117 URBROJ: 511-01-300-20-5 Zagreb, 20. ožujka 2020.

NAČELNIK STOŽERA
POTPREDSJEDNIK VLADE

Odluka – dječja igrališta