OBAVIJEST odvoz otpada na blagdan Svi Sveti

Dana 01. 11.2022 godine neće se vršiti prikup i odvoz miješanog komunalnog otpada i korisnog otpada (papir, plastika i staklo).

Odvoz će se izvršiti 08.11.2022 godine. Svi korisnici koji budu imali viška otpada u vreći kraj kante bar kod će se skenirati dva puta. Odvoz korisnog otpada također će biti u utorak 08.11.2022. godine.

Detaljna obavijest Jackob Becker dostupna na linku ispod:

Datoteke za preuzimanje:

Skip to content