POZIV – 21. sjednica Općinskog vijeća

0
366
Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klakar – SRIJEDA, 16. prosinca 2015.god. u 18.00 sati

Zapisnike sa 19. i 20. sjednice Općinskog vijeća, dnevni red 21. sjednice i nacrte Odluka koje su na dnevnom redu se mogu preuzeti u prilogu.

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni proračuna općine Klakar za 2015. godinu
 3. Prijedlog Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređenje komunalne infrastrukture u općini Klakar za 2015. god.
 4. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. god.
 5. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine za 2015. god.
 6. Prijedlog Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Klakar za 2015. god.
 7. Prijedlog Odluke o donošenju “Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Jelas-Ruščica”
 8. Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog razvojnog programa općine Klakar za razfoblje 2014-2020 godine.

Molim Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel.226 127, ili e-mail Općine Klakar

 • sjednice
 • općinsko vijeće
 • općina Klakar