30. sjednica Općinskog vijeća

0
211

PREDMET: 30. sjednicu Općinskog vijeća

 • poziv –    

Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Klakar sazivam 30. sjednicu Općinskog vijeća za

 

 1. LISTOPADA 2020. GODINE S POČETKOM U 18,30 SATI.

 

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Klakar.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Aktualni sat;
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna općine Klakar za 2020.god.
 3. Izvješće načelnika općine za razdoblje od 01.01.2020.-30.06.2020.god.
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2019.god.
 5. Prijedlog Odluke o općinskim porezima
 6. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Klakar 2020.god.
 7. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba i udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite Općine Klakar
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Klakar – „Izgradnja pješačkih staza na sportsko-rekreacijskoj površini“
 9. Prijedlog Odluke o davanju ovlasti općinskom načelniku za sklapanje sporazuma TZ
 10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Klakar za razdoblje od 01.01.2020.- 31.12.2020. god.
 11. Prijedlog Odluke o imenovanju kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Slavonskom Brodu
 12. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u općini Klakar za 2019.godine
 13. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba i potrebnih sredstava 2019. godine
 14. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture 2019 godine
 15. Nadzor zakonitosti općih akata – Program građenja komunalne infrastrukture, uputa
 16. Nadzor zakonitosti općih akata – Program korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, uputa

Prijedlog odluke o raspodjela rezultata 2019

Prijedlog Odluke o općinskim porezima

Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Klakar 2020

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba i udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite Općine Klakar

Prijedlog Odluke o davanju ovlasti općinskom načelniku za sklapanje sporazuma TZ

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na ulaganje Pješačke staze

Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama 2020_PRIJEDLOG

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture 2019 godine

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba i potrebnih sredstava 2019

Izvješće općinskog načelnika o radu tijekom razdoblja od 01

Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u općini Klakar za 2019