OBAVIJEST UDRUGAMA (NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA) O DOSTAVI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2023.GODINU

Udruge (neprofitne organizacije) čiji su programi/projekti tijekom 2023. godine sufinancirani iz Proračuna Općine Klakar, dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekta/programa i utrošenim financijskim sredstvima. Mole se udruge (neprofitne organizacije) da najkasnije do 29. veljače 2024. godine u Općinu Klakar  na adresu…

Pročitajte više

J A V N I  P O Z I V za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o imenovanju uređene površine u Ruščici (kod kružnog toka) u Ulici kardinala Alojzija Stepinca.

               Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09), upućuje se   J…

Pročitajte više
Skip to content