Zakoni, propisi i opći akti

Odluka o usvajanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) za Općinu Klakar u 2022. godini

Na temelju članka 5.stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ 79/07, 113/08, 43/09, 22/14, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21 ) i na temelju članka 36. Statuta općine Klakar  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 29), Općinski načelnik…

Skip to content