Cjenik usluga – Opći uvjeti poslovanja – Palma

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Izvršitelj se obvezuje obavljati poslove održavanja groblja u skladu s važećim zakonskim propisima, aktima Općine Klakar te pravilima struke.

Izvršitelj se obvezuje obavljati komunalnu djelatnost održavanja groblja (koja obuhvaća  obavljanje slijedećih poslova unutar groblja: čišćenje i košenje zelenih površina (na visini do 15 cm), čišćenje snijega, održavanje zelenih ograda i ukrasnih grmova, održavanje građevinskih sakralnih objekata s pripadajućom infrastrukturom –po upotrebi, pražnjenje kontejnera za smeće i odvoz sa groblja, iskop groba pokojnika, polaganje i ukop pokojnika i zatvaranje groba, otvaranje grobnice, iskop rake, polaganje pokojnika  i zatvaranje grobnice, otvaranje izgrađene grobnice, polaganje pokojnika i zatvaranje grobnice, iskop groba, polaganje i ukop Urne, zatvaranje groba.

Poslovi iz prethodnog stavka obavljaju se kontinuirano i po  potrebi, tako da neprestano groblje, odnosno zelene  i druge površine unutar groblja  uključujući i građevinske objekte  budu uredne i pristupačne  i služe svojoj svrsi, a poslovi vezani za iskop rake, otvaranje grobnica, polaganje pokojnika, ukop pokojnika i zatvaranje grobnica budu pravovremeni i obavljeni u skladu sa pravilima struke i na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrloj osobi koja se sahranjuje, osobama koje ju ispraćaju, kao i  umrlim osobama koje na groblju počivaju.

 

Datoteke za preuzimanje:

Skip to content