Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u JUO Općine Klakar

Skip to content