PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE KLAKAR

Na temelju članka 4. st 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 28. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 74/10,125/14,48/23, članka 3. st 2. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 05/11) i članka 36. Statuta Općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ 29/21, 26/22 – Pročišćeni tekst, 35/22), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, načelnik Općine Klakar donosi,: Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klakar

Skip to content