Prijedlog proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  (JLP(R)S).

Prijedlog proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu objavljen je u niže navedenim link-ovima.

 

Vodic-za-gradane-2023KLAKAR

Prijedlog Proračuna 2023_Općina Klakar_Opći dio

Prijedlog Proračuna 2023_Općina Klakar_Posebni dio

Skip to content