Proračun Općina Klakar 2021

Na temelju članka 39., stavak 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ 87/08, 136/12, 15/15),i članka 29. Statuta Općine Klakar –pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/2018.), Općinsko vijeće na svojoj 33. sjednici održanoj 21. prosinca 2020. donosi:

 

Skip to content