GOSPODARSTVO

Gospodarstvo općine Klakar

Na području općine temeljna gospodarska aktivnost je poljodjelstvo te u manjoj mjeri šumarstvo.
Slabo su razvijeni obrtništvo, trgovina i usluge. Nema turističkih sadržaja iako postoje mogućnosti za razvoj seoskog turizma.

Poljoprivreda i stočarstvo je posebno razvijeno u selima Donja i Gornja Bebrina i Klakar, dok je stanovništvo Ruščice pretežito radničko, koje najvećim dijelom radi u obližnjem Slavonskom Brodu, a jedan dio radi u manjim privatnim tvrtkama u Ruščici.

Na području općine ima oko 50-tak manjih privatnih gospodarskih tvrtki u kojima radi lokalno stanovništvo. Nekada je bilo najjače poduzeće “Voće export-import” za preradu voća koje se danas nalazi u stečaju.
Od ostalih gospodarskih sadržaja treba spomenuti gospodarstvo Mikulić na mjestu bivše pilane, silose – sušionicu, mini klaonicu i preradu mesa “Bebrinka”, “Drvokomerc”, te među obiteljskim gospodarstvima malu pekaru, mljekaru izradu slastica u Ruščici, kovača, stolarije, izradu metalnih kompenzatora “Spiroflex” itd.

Postojeće gospodarske subjekte i njihove razvojne programe, kao i nove gospodarske subjekte, treba poticati na razvoj mjerama zemljišne i porezne politike te uređenjem lokacija planiranih za razvoj gospodarskih djelatnosti (infrastrukturno i komunalno uređenje gospodarskih zona).

Od posebnog interesa za razvoj općine je rješavanje pitanja izgradnje luke Slavonski Brod i gospodarske zone Bjeliš s pratećom prometnom i komunalnom infrastrukturom od koje će se najveći dio nalaziti na području općine Klakar.

Korisne poveznice
Naši projekti
Skip to content