Isplaćene uskrsnice za umirovljenike za Uskrs 2024. g.

Danas su isplaćene uskrsnice za umirovljenike sa područja Općine Klakar.

Isplaćeno je ukupno 5.580,00 eura, za ukupno 93 umirovljenika koji su po podnošenju zahtjeva na uskrsnicu ostvarili to pravo.

Odlukom Općinsko vijeće Općine Klakar, a u skladu s Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Klakar za 2024. godinu donesenog 13.12.2023. godine (KLASA: 400-01/23-01/05, URBROJ: 2178-7-02-23-1)  i Proračuna Općine Klakar za 2024. godinu utvrđena je visina naknade za dodjelu jednokratne novčane pomoći-Uskrsnice umirovljenicima s prebivalištem u Općini Klakar za 2024. godinu.

Odlukom Općinskog vijeća određena je naknada za jednokratnu novčanu pomoć-Uskrsnice za 2024. godinu koja se dodjeljuje primatelju naknade u iznosu od 60,00 eur-a

Skip to content