Izbori za Vijeća mjesnih odbora u Općini Klakar

0
260
Općinsko vijeće Općine Klakar donijelo je 14.04.2014. godine Odluku o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora na području općine Klakar.
  • općina Klakar
  • općinsko vijeće
  • izbori