JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

0
265
II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KLAKAR

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (”NN”, br. 153/13) , članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (”NN”, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 41. Statuta Općine Klakar i članka 9.Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni statuta (”Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ br. 12/09 i 6/13.), Načelnik općine Klakar objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE KLAKAR

 

Prijedlog plana se upućuje u javnu raspravu.
Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 21.7.2015. do 28.7.2015. godine.

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klakar, Klakar 26a, svakim radnim danom od 8.00 do 12.00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u Vijećnici Općine Klakar u Klakaru 26a, dana 21.7.2015. god., u 11.00 sati.
Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
– upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana
– uputiti u pisanom obliku na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar, Klakar 26a, 35208 Ruščica, i to zaključno s 28.7. 2015.godine.
Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno do 28. srpnja 2015.godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KLAKAR