Javna rasprava o Prijedlogu proracuna za 2016

0
402
Poštovani mještani Općine Klakar,
predstavljamo Vam nacrt prijedloga proračuna Općine Klakar za 2016. godinu te projekcije za 2017. i 2018. godinu, kojeg možete preuzeti u prilogu.

Sukladno zakonskim odredbama, nacrt prijedloga proračuna sa pripadajućim materijalima poslan je na uvid svim vijećnicima Općinskog vijeća Općine Klakar, a ovim putem javno je objavljen kako bi i drugi mještani imali uvid te do njegovog donošenja mogli uputiti svoje primjedbe na ovako sačinjen prijedlog.

Molim Vas da pregledate nacrt prijedloga proračuna za 2016.g. te da nam se povratno javite sa konstruktivnim prijedlozima i eventualnim primjedbama. Uzmite u obzir da se kod formiranja proračuna mora voditi briga oko uravnoteženja, odnosno prihodovna i rashodovna strana moraju biti u ravnoteži.

Nacrt prijedloga proračuna je izrađen na temelju Uputa za izradu proračuna JLP(R)S 2016.-2018. i Smjernica ekonomske i fiskalne politike 2016.-2018. koje su objavljene na web stranici Ministarstva financija RH.

Vaše cijenjene komentare i mišljenja možete unijeti u obrascu niže a pisane primjedbe mogu se dostaviti i e-poštom, poštom ili osobno na kontakt adrese Općine Klakar najkasnije do 10. prosinca 2015. godine.

 

Općinski načelnik OPĆINE KLAKAR
Josip Stanić, dipl.ing.geod.


  • općina Klakar
  • objave