JAVNI POZIV na upravljanje i korištenje sportskih građevina u vlasništvu Općine Klakar

0
154

Predmeta Javnog poziva je povjeravanje javnih sportskih građevina i drugih sportskih građevina (u daljnjem tekstu: sportske građevine) u vlasništvu Općine Klakar na upravljanje i korištenje sportskim udrugama s  područja općine Klakar ( u daljenjem tekstu:sportske udruge) u svrhu izvođenja javnih potreba u sportu na području općine Klakar.

Upravljanje i korištenje sportskim građevinama može se povjeriti klubovima i savezima, sportskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportske građevine.

JAVNI POZIV na upravljanje i korištenje sportskih građevina u vlasništvu Općine Klakar

 

Obrazac-prijave-na-Javni-poziv

 

Izjava-o-uredno-ispunjenim-obvezama