JAVNI POZIV za iskazivanjem interesa za uklanjanje objekta zgrade stare škole u Ruščici

0
860

Na temelju Odluke o rušenju zgrade stare škole u Ruščici

OPĆINA KLAKAR

Klakar 26a

objavljuje

JAVNI POZIV

ZA ISKAZIVANJEM INTERESA ZA UKLANJANJE OBJEKTA ZGRADE STARE ŠKOLE NA K.Č.BR. 71; K.o. RUŠČICA

Općina Klakar poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe na iskazivanje interesa za izvođenje radova uklanjanja objekta na k.č.br. 71; zk.ul. 67, K.O. Ruščica u ulici Ruščičkih žrtava 6, Ruščica, ukupne građevinske bruto površine 183,97 m2, tlocrtnih dimenzija 10,00×18,65m.

Nakon izvršenih radova rušenja i odvoza građevinskog i ostalog otpada pripadajuću parcelu je potrebno u potpunosti očistiti.

Materijal od uklanjanja se ustupa izvoditelju radova.

Kriterij odabira je najveća ponuđena cijena tj. naknada za uklanjanje objekta. Početna cijena uklanjanja objekta iznosi 1.000,00 kuna (slovima: tisuću kuna).

Rok za izvršenje radova rušenja i odvoza građevinskog otpada je do 18. lipnja 2018. godine.

Sve informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti u Općini Klakar, u Jedinstvenom upravnom odjelu u vremenu od 9-14 sati ili na broj telefona: 035/226-127. Javni poziv je otvoren do 18. svibnja 2018. godine.

Iskaz interesa šalje se poštom na adresu:

OPĆINA KLAKAR

Klakar 26a

35208 Ruščica

S naznakom „Iskaz interesa po Javnom Pozivu — Rušenje objekta”

KLASA:360-01/18-01/01
URBROJ: 2178/07-01-18-1

Klakar, 10. svibnja 2018.g.