Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje

0
342
Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne Novine“, broj 57/12 i 120/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi zapošljavanja („Narodne Novine“, broj 06/08 i 61/11) Općina Klakar objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar

na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom i to:

– Jedan (1) kandidat/kinja sa završenim diplomskim sveučilišnim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem ekonomskog smjera koja će se osposobljavati za poslove voditelja odjela za financije, proračun i komunalne poslove općine.

Preuzimanje dokumenata:

  • javni poziv
  • natječaji
  • objave