JAVNI POZIV za prijavu kandidata za izvršavanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u nevladinom sektoru i organizaciji socijalnih partnera

0
558

U sklopu mjere aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticaja zapošljavanja u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje LAG Slavonska Ravnica podnosi poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2018. godini, točnije Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i objavljuje:

 JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u nevladinom sektoru i organizaciji socijalnih partnera

 I

LAG „Slavonska Ravnica“ raspisuje javni poziv za izbor 1 kandidata za obavljanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa – Suradnika na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera na vrijeme do 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati).

II

Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak stručnog kadra više i visoke stručne spreme (VŠS, VSS) koji će iskustvom rada u našoj organizaciji vezanim uz pripremu i prijavu EU projekata ojačati svoje kompetencije za zapošljavanje i samozapošljavanje, ali i stečenim kompetencijama utjecati na podizanje kvalitete rada i programa lokalnih organizacija civilnog društva.

III.

Kandidati/kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– da su nezaposlene osobe i prijavljene u evidenciju HZZ-a

– završenu minimalno VŠS ili VSS u području društvenih i biotehničkih znanosti

– da poznaju rad na računalu

– da poznaju engleski jezik u govoru i pismu.

Od kandidata/kinja očekujemo:

– dobre komunikacijske vještine;

– sposobnost suradničkog vođenja i timskog rada;

– spremnost na učenje i unapređenje profesionalnih kompetencija.

Prednost: vozačka dozvola B kategorije

IV

Uz prijavu na javni poziv (molbu), kandidati su dužni priložiti:

– neovjerena preslika osobne iskaznice

– životopis s osobnim podacima (Europass)

– dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)

– potvrdu o nezaposlenosti

– dokaz (potvrda) HZZ-a

Kandidati koji zadovoljne kriterije biti će pozvani na motivacijski razgovor, a procjenu i odabir osoba izvršiti će Komisija/Upravni odbor koju čine članovi LAG-a „Slavonska Ravnica“.

Obavijest o pozivu na razgovor (dan, sat i mjesto) biti će objavljena na Internet stranici LAG-a „Slavonska Ravnici“ www.lag-slavonska-ravnica.hr najkasnije osam (8) dana od proteka roka za dostavu prijava.

V

Prijave se dostavljaju:

pismenim putem na adresu LAG Slavonska Ravnica, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje s napomenom „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Rok za podnošenje prijava je četrnaest (14) dana od objave javnog poziva na web stranici LAG-a i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

VI

Ovaj javni poziv objavljen je na web stranicama LAG-a „Slavonska Ravnica“ www.lag-slavonska-ravnica.hr , web stranicama Općina u sastavu LAG-a i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

O rezultatima javnog natječaja svi kandidati biti će obavješteni pisanim putem.

U Vrpolju, 15.02.2018. godine

https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

http://www.lag-slavonska-ravnica.hr/index.php/novosti/217-natjecaj-za-radno-mjesto-u-lag-u-slavonska-ravnica