Javni poziv za prijavu šteta od prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, jakim vjetrom i tučom na području općine Klakar

0
129

JAVNI POZIV

za prijavu šteta od prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, jakim vjetrom i tučom na područje općine Klakar

 

I.

Na temelju ranije podnesenih zahtjeva  za nastalu štetu izazvanu prirodnom  nepogodom izazvane olujnim nevremenom, jakim vjetrom i tučom na području općine Klakar, načelnik Tomislav Pendić podnosi zahtjev županu za proglašenjem prirodne nepogode.

Župan Brodsko-posavske županije dana 17. kolovoza donosi Odluku o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, jakim vjetrom i tučom na poljoprivrednim usjevima te građevinskim objektima na području općine Klakar (KLASA:320-12/21-01/06, UR.BROJ: 2178/1-04-02/03-21-1)

II.

Šteta se prijavljuje putem: e-pošte: opcina.klakar@sb.ht.hr ili neposrednom predajom u Jedinstveni upravni odjel, zaključno do 24. 08. 2021. godine.

III.

Šteta se prijavljuje putem Obrasca PN- prijava štete od prirodne nepogode.

Uz Obrazac PN, OBAVEZNO  je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • za prijavu štete nastalu na građevinskim objektima potrebno je dostaviti građevinsku dozvolu ili uporabnu dozvolu
  • za štetu nastalu na poljoprivrednim usjevima potrebno je dostaviti dokumentaciju iz Upisnika poljoprivrednika
  • privola za obradu podataka za prijavu štete

IV.

Rok za prijavu štete je 24.08.2021. do 16:00 sati.

V.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta koji imaju osigurane usjeve kod osiguravajućeg društva, štetu prijavljuju osiguravajućem društvu, i to na osnovu ranije spomenute Odluke o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, jakim vjetrom i tučom na području općine Klakar.

VI

Upiti u vezi prijava štete primaju se radnim danom od  09,00-14,00 sati na telefon: 035/226-127  ili putem e-pošte: : opcina.klakar@sb.ht.hr

 

Javni poziv