JAVNI POZIV za upis u Program predškole djece obveznika predškole za pedagošku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 23.a stavka 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10197, 107/07,94/13,98/19,57/22), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10)  te Pravilniku o trajanju Programa predškole (Narodne novine 107/14), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Roda Ruščica objavljuje

JAVNI POZIV

za upis u Program predškole djece obveznika predškole

za pedagošku godinu 2023./2024.

Program predškole obvezan je i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu uključena u redovite programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću.

U Program predškole prijavljuju se djeca koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a rođena su od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine.

  1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

Zahtjevi za upis s priloženom dokumentacijom podnose se od 16. lipnja do 30. lipnja 2023. godine na e-mail adresu vrtića info@dv-roda-ruscica.hr .

Ukoliko nije moguće poslati putem elektroničke pošte, može se dostaviti i osobno u Dječji vrtić Roda Ruščica, Školska ulica 4, Ruščica od 27. lipnja do 30. lipnja u vremenu  8.oo – 12.00 sati.

  1. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

Obvezan je i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću.

Program predškole započinje s provedbom 2. listopada 2023. i traje do 31. svibnja 2024. godine u ukupnom trajanju od 250 sati.

  1. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA I UPISNA DOKUMENTACIJA

Obrazac Zahtjeva za upis može se preuzeti na mrežnoj stranici Općine Klakar https://opcinaklakar.hr/

Uz elektroničku prijavu, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
  2. Preslika osobnih iskaznica oba roditelja
  3. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u Program predškole
  4. Presliku iskaznice imunizacije (podaci o urednoj procijepljenosti djeteta protiv bolesti iz Programa obveznog cijepljenja)
  5. Za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i dr.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i razvojnog statusa djeteta – nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara.
  6. Presliku Rješenja o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole – za djecu kojima je odgođen polazak u prvi razred.
  1. OBJAVA REZULTATA UPISA

Lista djece upisane u Program predškole za 2023./2024. pedagošku godinu objavit će se na mrežnim stranicama Općine Klakar  ( https://opcinaklakar.hr/ ) i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Roda Ruščica.

Predsjednica Upravnog vijeća

Dječjeg vrtića Roda Ruščica

Ivana Novoselović

Skip to content