JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA „Žene – snaga zajednice 2“

0
412

Temeljem članka 29. Statuta Općine Klakar, a u sklopu provedbe projekta „Žene – snaga zajednice 2“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj projekta: UP.02.1.1.13.0292 u okviru ZAŽELI – program zapošljavanja žena – FAZA II, Općinski načelnik Općine Klakar raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U SKLOPU

PROVEDBE PROJEKTA „Žene – snaga zajednice 2“

Omogućiti pristup zapošljavanju teško zapošljivim ženama, osnažiti ih za tržište rada i unaprijediti njihov radni potencijal kroz edukaciju i zapošljavanje u lokalnoj zajednici. Na taj način ublažit će se posljedice njihove nezaposlenosti i smanjiti rizik od siromaštva a ujedno će se potaknuti socijalna uključenost i podići razina kvalitete života krajnjih korisnika..

 1. OPĆI UVJETI:

Mjesto rada: Općina Klakar

Broj traženih radnika:  12

Vrsta zaposlenja: na određeno (12 mjeseci rada) ; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Cijela naknada

Radno mjesto: Djelatnica za pomoć u kući

Radno iskustvo: Nije važno

Natječaj vrijedi od: 05.02.2021.

Natječaj vrijedi do: 12.02.2021.

Razina obrazovanja:

 • Bez završene osnovne škole
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godina
 • Srednja škola 4 godine

Ciljane skupine su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

2. OPIS POSLOVA:

 • Pomoć u dostavi namirnica
 • Pomoć u održavanju čistoće domova krajnjih korisnika
 • Briga o higijeni
 • Pomoć u socijalnoj integraciji
 • Pomoć u posredovanju u ostvarivanju prava (dostava lijekova, plaćanje računa)
 • Pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • Pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
 • Ostale usluge za kojima se pojavi potreba

 

 • POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su dužni dostaviti:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi u evidenciji nezaposlenih

(datum izdavanja na/nakon dan/a objave javnog poziva za zapošljavanje)

 • pisana prijava – zamolba
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka
 • potvrda o prebivalištu ili kopija osobne iskaznice

 

3. NAČIN PROVJERE SPOSOBNOSTI KANDIDATA

S kandidatima prijavljenim na javni poziv koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva provest će se razgovor (intervju) s povjerenstvom za provedbu natječaja. Kandidati će biti obavješteni telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua.

 

POSLODAVAC

Poslodavac: Općina Klakar

Pisane prijave se podnose u zatvorenoj kuverti, osobnim dolaskom ili poštom na adresu:

Općina Klakar

Klakar 26a, Klakar

35208 Ruščica

S naznakom: „Za natječaj DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI – ŽENE – SNAGA ZAJEDNICE 2 – NE OTVARAJ“

 

Klasa: 112-01/21-01/01

Urbroj: 2178/07-01-21-1

                                                                                                                                   OPĆINA KLAKAR

Općinski načelnik

Josip Stanić, dipl.ing.geod.