POZIV UDRUGAMA – Izvještaj o potrošnji financijskih sredstava

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 31/15) propisana je obveza izvještavanja o potrošnji sredstava iz javnih izvora uključujući i sredstva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

POZIV NA ISKAZ INTERESA

Poštovani mještani. Općina Klakar je kroz Program Javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti u Proračunu za 2017.godinu predvidjela sredstva za sufinanciranje troškova...

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

Pozivaju se sve stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju javne rasvjete u Ruščici.

Sudjelujte u kreiranju proračuna Općine Klakar

Poštovani stanovnici Općine Klakar, općinska uprava Vas poziva da sudjelujete u kreiranju proračuna Općine Klakar.

Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za imenovanje Pročelnika Jedinstvenog upravnog odijela...

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne Novine“ broj: 86/08, 61/11) kandidati koji ispunjavaju formalne uvijete pozivaju se na pisano testiranje, provjera praktičnog rada na računalu i intervju s kandidatom koje će se obaviti dana 18. kolovoza 2016.godine (četvrtak) u 13 00 sati u prostorijama Općine Klakar.

JAVNI POZIV za dodjelu stipendije redovnim studentima

Na temelju članka 3. Odluke o dodijeli stipendije redovitim studentima s područja Općine Klakar, («Službeni vjesnik Brodsko posavske županije» br.4/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar, raspisuje J A V N I P O Z I V za dodjelu stipendije redovnim studentima s područja općine Klakar

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KLAKAR

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jelas - Ruščica

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KLAKAR

POZIV Svim gospodarskim subjektima, institucijama, udrugama, pojedincima

Općina je radi boljeg i učinkovitijeg korištenja strukturnih EU fondova odlučila izraditi "Strateški razvojni program Općine Klakar" financiran iz Programa ruralnog razvoja - podmjera 7.1 - izrada Strateških razvojnih programa.