JAVNI NATJEČAJ – Radnik/radnica na uređenju javnih površina

JAVNI NATJEČAJ Za radno mjesto : Radnik/radnica na revitalizaciji javnih površina Mjesto rada: KLAKAR, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 2 Vrsta zaposlenja: Na određeno; javni radovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema...

JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku 2017./2018. godinu

Na temelju Odluke o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku 2017./2018.godinu (KLASA: 021-05/17-02/22; URBROJ: 2178/07-02-17-1 od 18.srpnja 2017.god. „Službeni vjesnik Brodsko –...

POREZ NA NEKRETNINE – poziv na prijavu podataka o nekretninama

Pozivamo sve vlasnike nekretnina na području Općine Klakar da prijave podatke o svojim nekretninama na način da popune obrasce koji se nalaze u privitku...

JAVNI POZIV za dodjelu stipendije redovnim studentima s područja općine Klakar

Na temelju članka 3. Odluke o dodijeli stipendije redovitim studentima s područja Općine Klakar, («Službeni vjesnik Brodsko posavske županije» br.4/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar, raspisuje

POZIV UDRUGAMA – Izvještaj o potrošnji financijskih sredstava

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 31/15) propisana je obveza izvještavanja o potrošnji sredstava iz javnih izvora uključujući i sredstva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

POZIV NA ISKAZ INTERESA

Poštovani mještani. Općina Klakar je kroz Program Javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti u Proračunu za 2017.godinu predvidjela sredstva za sufinanciranje troškova...

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

Pozivaju se sve stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju javne rasvjete u Ruščici.

Sudjelujte u kreiranju proračuna Općine Klakar

Poštovani stanovnici Općine Klakar, općinska uprava Vas poziva da sudjelujete u kreiranju proračuna Općine Klakar.

Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za imenovanje Pročelnika Jedinstvenog upravnog odijela...

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne Novine“ broj: 86/08, 61/11) kandidati koji ispunjavaju formalne uvijete pozivaju se na pisano testiranje, provjera praktičnog rada na računalu i intervju s kandidatom koje će se obaviti dana 18. kolovoza 2016.godine (četvrtak) u 13 00 sati u prostorijama Općine Klakar.

JAVNI POZIV za dodjelu stipendije redovnim studentima

Na temelju članka 3. Odluke o dodijeli stipendije redovitim studentima s područja Općine Klakar, («Službeni vjesnik Brodsko posavske županije» br.4/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar, raspisuje J A V N I P O Z I V za dodjelu stipendije redovnim studentima s područja općine Klakar