JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jelas - Ruščica

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KLAKAR

POZIV Svim gospodarskim subjektima, institucijama, udrugama, pojedincima

Općina je radi boljeg i učinkovitijeg korištenja strukturnih EU fondova odlučila izraditi "Strateški razvojni program Općine Klakar" financiran iz Programa ruralnog razvoja - podmjera 7.1 - izrada Strateških razvojnih programa.

JAVNI POZIV za dodjelu stipendije redovnim studentima

Na temelju članka 3. Odluke o dodijeli stipendije redovitim studentima s područja Općine Klakar, («Službeni vjesnik Brodsko posavske županije» br.4/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar, raspisuje J A V N I P O Z I V za dodjelu stipendije redovnim studentima s područja općine Klakar

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne Novine“, broj 57/12 i 120/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi zapošljavanja („Narodne Novine“, broj 06/08 i 61/11) Općina Klakar objavljuje JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar

Poziv za dodjelu novčane pomoći za troškove ogrjeva za 2013. godinu

Općina Klakar objavljuje: POZIV ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI ZA TROŠKOVE OGRJEVA ZA 2013. GODINU