JAVNI POZIV za dodjelu stipendije redovnim studentima s područja Općine Klakar

Na temelju članka 3. Odluke o dodijeli stipendije redovitim studentima s područja Općine Klakar, («Službeni vjesnik Brodsko posavske županije» br. 4/15), Jedinstveni upravni odjel...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar – Administrativni...

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18, 112/19)...

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA „Žene – snaga zajednice...

Temeljem članka 29. Statuta Općine Klakar, a u sklopu provedbe projekta „Žene – snaga zajednice 2“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte...

Godišnji plan natječaja – Udruge 2021

1. Godišnji plan natječaja_Klakar 2021

Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za prijam u službu u  Jedinstvenog...

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA KLAKAR Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar KLASA: 112-01/20-01/02 URBROJ: 2178/07-04-20-3 Klakar, 03. lipnja 2020.god.    Obavijest kandidatima koji su...

Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odijela...

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA KLAKAR Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar KLASA: 112-01/20-01/01 URBROJ: 2178/07-20-3 Klakar, 03. lipnja 2020.god.    Obavijest kandidatima koji su...

OBAVIJEST O PROVEDBI NATJEČAJA

OBAVIJEST O PROVEDBI NATJEČAJA Nastavno na provedbu natječaja za: Imenovanje Pročelnika Jedinstvenog Upravnog Odjela, Višeg referenta za financije i računovodstvo, obavještavaju se svi kandidati koji su...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18, 112/19)...

NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klakar

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18,...

O D L U K U o mjeri obustavi rada tržnica i svih objekata...

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31120) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 22. ožujka 2020....