JAVNI POZIV za dodjelu stipendije redovnim studentima s područja općine Klakar

Na temelju članka 3. Odluke o dodijeli stipendije redovitim studentima s područja Općine Klakar, («Službeni vjesnik Brodsko posavske županije» br.4/15), Jedinstveni upravni odjel Općine...

Tradicionalno pokladno jahanje u Ruščici

Pozivamo Vas na tradicionalno pokladno jahanje koje se održava osmu godinu za redom u Ruščici u organizaciji Konjogojske udruge „Lipicanac“ Ruščica. Pokladno jahanje će se...

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klakar 28. kolovoza (četvrtak) 2014. god u 19.30 sati Sjednica će se održati u vijećnici Općine Klakar DNEVNI RED Aktualni...

OBAVIJEST – Agrotehničke mjere i zaštita od požara na poljoprivrednom zemljištu

Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području općine Klakar

Proračun Općine Klakar za 2020

Na temelju članka 39., stavak 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ 87/08, 136/12, 15/15),i članka 29. Statuta Općine Klakar –pročišćeni tekst („Službeni vjesnikBrodsko-posavske županije“...

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Klakar

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje,106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,...

Obavijest o odvozu otpada na dan 01.05.2018. god.

OBAVIJEST Dana 01.05.2018.godine. (Praznik rada) NEĆE se odvoziti komunlani i korisni otpad sa područja Općine Klakar. Otpad će se odvoziti u slijedećem redovnom odvozu 08.05.2018.godine. Obavijest -...

IPARD mjera 301

Mnoštvo novih investicija, unatoč još jednoj kriznoj godini uspješno je odrađeno u Općini Klakar. Posebno treba izdvojiti završetak izgradnje nerazvrstanih cesta u dužini od 5 tisuća 300 metara za koje su sredstva osigurana kroz IPARD mjeru 301 u vrijednosti od gotovo 3 milijuna kuna.

Poziv na 3. HITNU sjednicu Općinskog vijeća općine Klakar

Predsjednik općinskog vijeća općine Klakar, Tomislav Pendić, saziva 3. HITNU sjednicu Općinskog vijeća općine Klakar za SRIJEDU, 04. LISTOPADA 2017.godine s početkom u 20:00...