Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području općine Klakar

ZBIRNA lista kandidata - RUŠČICA ZBIRNA lista kandidata - KLAKAR ZBIRNA lista kandidata - GORNJA BEBRINA ZBIRNA lista kandidata - DONJA BEBRINA lista kandidata - RUŠČICA lista kandidata -...

ODLUKU o radnom vremenu trgovina

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/1 5, 118/18 i 31120) i članka 57.a Zakona o trgovini (...

Sudjelujte u kreiranju Proračuna Općine Klakar za 2020.godinu

Poštovani stanovnici Općine Klakar, Pozivam Vas da sudjelujete u kreiranju Proračuna Općine Klakar za 2020.godine. Proračun je temeljni financijski akt Općine kojim se procjenjuju prihodi i...

OBAVIJEST – Zatvorena lokalna cesta L42048

Dana 15. i 16. rujna 2017.god. za SAV PROMET biti će ZATVORENA lokalna cesta L42048 od naselja Donja Bebrina do naselja Trnjanski Kuti zbog...

Prijedlog Proračuna Općine Klakar za 2019.god.

Proračun Općine Klakar za 2019. godinu  Što je proračun? Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ...

Poziv na radionicu – Strateški razvojni program Općine Klakar

Općina klakar je na temelju Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 4/2015) u postupku izrade Strateškog plana razvoja općine za razdoblje 2015-2020.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Klakar

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13), članka 41. Statuta Općine Klakar te članka 9. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 12/09. i 6/13.), Općinski načelnik donosi:

Izrada programa gospodarenja u privatnim šumama

PREDAVANJE ZA ŠUMOVLASNIKE Pozivaju se vlasnici šuma da prisustvuju predavanju o Programima gospodarenja koji se izrađuju za privatne šume u katastarskim općinama: Donja Bebrina, Gornja Bebrina, Klakar i Ruščica

30. sjednica Općinskog vijeća

PREDMET: 30. sjednicu Općinskog vijeća poziv -     Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Klakar sazivam 30. sjednicu Općinskog vijeća za   LISTOPADA...