O D L U K U o načinu održavanja pogrebnih i posljednjih ispraćaja

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 1 1 81- ; 8 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike...

O D L U K U o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 1 18118 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 20....

O D L U K U o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih...

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 1 18/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 20....

O D L U K U o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u...

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine br. 82/15, 1 18/18 i 31/2020 ) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske,...

ODLUKU o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20 ) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana...

ZAKLJUČAK o potrebi privremenog ograničavanja rada sa strankama

OPĆINA KLAKAR STOŽER CIVILNE ZAŠTITE KLASA: 810-01/20-01/02 URBROJ:2178/07-01-20-1 Klakar, 16. ožujka  2020.god. Temeljem članka 21. stavak 5.  Zakona o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine br. 82/15 i 118/18),...

Prijem za uspješne sportašice Anu Lović i Doru Đurković u Općini Klakar

U prostorijama Općine klakar održan je prijam za mještanke Gornje Bebrine Anu Lović i Doru Đurković koje su nastupile na Državnom prvenstvu Hrvatske u...

Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 10. ožujka 2020.

Iz Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu, potvrđena je još jedna oboljela osoba novim koronavirusom, hospitalizirana u OB Pula. Radi se...

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje manifestacija u 2020. godini

Na temelju sredstava osiguranih u Proračunu Općine Klakar za 2020. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/2018), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima...

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2020. godini

Na temelju sredstava osiguranih u Proračunu Općine Klakar za 2020. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/2018), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima...