O D L U K U o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog...

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 23. ožujka 2020....

ODLUKU o radnom vremenu trgovina

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/1 5, 118/18 i 31120) i članka 57.a Zakona o trgovini (...

ODLUKU o općim i specifičnim mjerama zaštite koje obavezno provode pružatelje usluge taxi...

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 21. ožujka 2020....

O D L U K U o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama...

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 21. ožujka...

O D L U K U o načinu održavanja pogrebnih i posljednjih ispraćaja

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 1 1 81- ; 8 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike...

O D L U K U o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 1 18118 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 20....

O D L U K U o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih...

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 1 18/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 20....

O D L U K U o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u...

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine br. 82/15, 1 18/18 i 31/2020 ) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske,...

ODLUKU o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20 ) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana...

ZAKLJUČAK o potrebi privremenog ograničavanja rada sa strankama

OPĆINA KLAKAR STOŽER CIVILNE ZAŠTITE KLASA: 810-01/20-01/02 URBROJ:2178/07-01-20-1 Klakar, 16. ožujka  2020.god. Temeljem članka 21. stavak 5.  Zakona o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine br. 82/15 i 118/18),...