POZIV – 18. sjednica Općinskog vijeća

Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klakar utorak, 28. srpnja 2015.god. u 20.00 sati Sjednica će se održati u vijećnici Općine Klakar Za sjednicu je...

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jelas - Ruščica

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KLAKAR

POZIV Svim gospodarskim subjektima, institucijama, udrugama, pojedincima

Općina je radi boljeg i učinkovitijeg korištenja strukturnih EU fondova odlučila izraditi "Strateški razvojni program Općine Klakar" financiran iz Programa ruralnog razvoja - podmjera 7.1 - izrada Strateških razvojnih programa.

Zabrana spaljivanja i loženja otvorene vatre na poljoprivrednim površinama

Sukladno Odluci o uvjetima spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla, Županijske skupštine Brodsko–posavske županije u vremenskom periodu od 16. lipnja do 31. srpnja zabranjeno je spaljivanje i loženje otvorene vatre na poljoprivrednim površinama.

Poziv na radionicu – Strateški razvojni program Općine Klakar

Općina klakar je na temelju Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 4/2015) u postupku izrade Strateškog plana razvoja općine za razdoblje 2015-2020.

POZIV – 17. sjednica Općinskog vijeća

Poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klakar 13. svibnja (srijeda) 2015.god. u 19.00 sati

JAVNI POZIV za dodjelu stipendije redovnim studentima

Na temelju članka 3. Odluke o dodijeli stipendije redovitim studentima s područja Općine Klakar, («Službeni vjesnik Brodsko posavske županije» br.4/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar, raspisuje J A V N I P O Z I V za dodjelu stipendije redovnim studentima s područja općine Klakar

Obuka tima civilne zaštite Općine Klakar

U suradnji Općine Klakar, Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Hrvatskih voda, u subotu 18.04.2015. godine održano je smotriranje pripadnika tima civilne zaštite Općine Klakar i obuka u izradi zečjih nasipa.

Lakše do bespovratnih sredstva za obnovu kuća

Prijave građana za dobivanje bespovratnih sredstava u sklopu Programa energetske obnove obiteljskih kuća odsad će se dostavljati direktno Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, umjesto dosadašnjeg modela prijave putem jedinica lokalne samouprave, odluka je koju je donijela Vlada RH na sjednici održanoj u četvrtak 26. ožujka 2015.