Naslovna Proračun Općine Klakar

Proračun Općine Klakar

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje manifestacija u 2019. godini

Na temelju sredstava osiguranih u Proračunu Općine Klakar za 2018. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/2018), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima...

Prijedlog Proračuna Općine Klakar za 2018

Proračun Općine Klakar za 2018. godinu   Što je proračun? Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ...

Javna rasprava o Prijedlogu proracuna za 2016

Poštovani mještani Općine Klakar, predstavljamo Vam nacrt prijedloga proračuna Općine Klakar za 2016. godinu te projekcije za 2017. i 2018. godinu, kojeg možete preuzeti u prilogu.

Sudjelujte u kreiranju Proračuna Općine Klakar za 2019.godinu

Poštovani stanovnici Općine Klakar, Pozivam Vas da sudjelujete u kreiranju Proračuna Općine Klakar za 2019.godine. Proračun je temeljni financijski akt Općine kojim se procjenjuju prihodi i...

Proračun Općine Klakar za 2016.godinu

Na temelju članka 39., stavak 1. i 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ 87/08, 136/12, 15/15), Općinsko vijeće Općine Klakar na svojoj 22. sjednici održanoj 22. prosinca 2015.god. donijelo je: P R O R A Č U N OPĆINE KLAKAR ZA 2016.GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA OPĆINE KLAKAR

Financijski izvještaj proračuna Općine Klakar za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca 2015.god.

Prijedlog Proračuna Općina Klakar za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Proračun Općine Klakar za 2021. godinu  Što je proračun? Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ...

Proračun Općina Klakar 2021

Na temelju članka 39., stavak 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ 87/08, 136/12, 15/15),i članka 29. Statuta Općine Klakar –pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Brodsko-posavske...