Sudjelujte u kreiranju Proračuna Općine Klakar za 2019.godinu

Poštovani stanovnici Općine Klakar, Pozivam Vas da sudjelujete u kreiranju Proračuna Općine Klakar za 2019.godine. Proračun je temeljni financijski akt Općine kojim se procjenjuju prihodi i...

Lokacija spremnika za odvodjeno prikupljanje otpada

Lokacija spremnika za odvodjeno prikupljanje komunlanog otpada nalazi se na lokaciji: Klakar 26a, Klakar Na spomenutoj lokaciji nalazi se: spremnik za papir zapremine 1100 litara spremnik za stare...

OBAVIJEST MALA ŠKOLA KLAKAR

OBAVIJEST MALA ŠKOLA KLAKAR Roditeljski sastanak održat će se u petak 2. ožujka u 13:00 h u školi u Klakaru. Roditelji su obvezni povesti sa sobom...

Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za prijam u službu u Jedinstvenog...

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA KLAKAR Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar KLASA: 112-01/18-01/04 URBROJ: 2178/07-01-18-16 Klakar, 02. kolovoza 2018.god.    Obavijest kandidatima koji su...

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2018. godini

Na temelju sredstava osiguranih u Proračunu Općine Klakar za 2018. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 29/2017), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18) i...

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje manifestacija u 2018. godini

Na temelju sredstava osiguranih u Proračunu Općine Klakar za 2018. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 29/2017), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima...

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje manifestacija u 2019. godini

Na temelju sredstava osiguranih u Proračunu Općine Klakar za 2018. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/2018), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima...

Poziv umirovljenicima s područja Općine Klakar na prijavu radi mogućnosti dodijele jednokratne novčane potpore

Prilikom usvajanja proračuna za 2018. godinu Općinsko vijeće Općine Klakar predvidjelo je sredstva za dodjelu jednokratnih novčani potpora umirovljenicima s najnižim mirovinama. Općina Klakar ovim...

Obavijest o preventivnoj deratizaciji na području općine Klakar

Poštovani ! Obavještavamo Vas da će tvrtka "Eco Energy" d.o.o. provoditi sustavnu preventivnu deratizaciju na području općine Klakar u periodu od 17.05.2018. do 19.05.2018. 1.dan-17.05.2018.- provoditi...