Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za prijam u službu u Jedinstvenog...

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA KLAKAR Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar KLASA: 112-01/18-01/04 URBROJ: 2178/07-01-18-16 Klakar, 02. kolovoza 2018.god.    Obavijest kandidatima koji su...

JAVNI POZIV za prijavu korisnika – “Žene – snaga zajednice”

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KORISNIKA Pozivamo sve starije osobe, osobe u nepovoljnom položaju (osobe s invaliditetom, kronični bolesnici), te osobe kojima je potrebna pomoć, potpora...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18) i...

Obavijest o provedbi larvicidnog tretmana komaraca na području općine Klakar

Obaviještavamo Vas da će tvrtka "EcoEnergy" provoditi će larvicidni tretman komaraca na području općine Klakar dana 06.07.2018. Tretman će se provoditi preparatom Dimilin, djelatna tvar...

Postupak javne nabave – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u k.o. Gornja Bebrina, Ruščica i Klakar

Općina Klakar objavila je: Obavijest o nadmetanju za postupak: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u k.o. Gornja Bebrina, Ruščica i Klakar  s datumom slanja 15.6.2018, pod...

Obavijest o odvozu glomaznog otpada

Dana 12.06.2018. (utorak) odvoziti će se glomazni otpad za naselja Ruščica, Klakar, Gornja Bebrina i Donja Bebrina.  

OBAVIJEST o rezultatima izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

OBAVIJEST O REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE Rezultati izbora za Vijeća mjesnih odbora 2018

OBAVIJEST o početku javnog uvida u Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA KLAKAR Temeljem članka 29. st. 6 Zakona o poljoprivrednom zemljištu („NN“ 20/2018) objavljuje se   OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG...

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području općine Klakar

ZBIRNA lista kandidata - RUŠČICA ZBIRNA lista kandidata - KLAKAR ZBIRNA lista kandidata - GORNJA BEBRINA ZBIRNA lista kandidata - DONJA BEBRINA lista kandidata - RUŠČICA lista kandidata -...

Prethodno savjetovanje u Otvorenom postupku javne nabave radova za projekt “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u...

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVA ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U K. O. GORNJA BEBRINA, RUŠČICA I KLAKAR Naručitelj OPĆINA KLAKAR...