RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA KLAKAR OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO Na temelju članka 23. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 8/14.)...

Natječaj iz LRS LAG-a “Slavonska Ravnica” za T.O. 1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

LAG „Slavonska Ravnica“ dana 20. travnja 2018. godine objavljuje 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ LAG „Slavonska...

Obvezatne upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za izbore članova Vijeća mjesnih...

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA KLAKAR OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO KLASA:013-01/18-02/02 URBROJ:2178/07-01-18-1 Klakar, 4.05.2018.   Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „NN“ br.33/01.,60/01, 106/03, 129/05,...

Radnik/radnica na prevenciji požara i bujičnih poplava

RADNIK/RADNICA NA PREVENCIJI POŽARA I BUJIČNIH POPLAVA Radno mjesto Mjesto rada: KLAKAR, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada...

Raspored održavanja radionica za Operaciju tipa 1.1.4

Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" organizira informativne radionice za potencijalne korisnike tipa operacije 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" koji je sukladan tipu operacije...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18) i...

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Klakar

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje,106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,...

Odluka o poništenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Klakar

Na temelju članka 41. Statuta općine Klakar,  članka 9. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko posavske“ broj 12/09...

Obavijest o odvozu otpada na dan 01.05.2018. god.

OBAVIJEST Dana 01.05.2018.godine. (Praznik rada) NEĆE se odvoziti komunlani i korisni otpad sa područja Općine Klakar. Otpad će se odvoziti u slijedećem redovnom odvozu 08.05.2018.godine. Obavijest -...