Lokacija spremnika za odvodjeno prikupljanje otpada

0
412

Lokacija spremnika za odvodjeno prikupljanje komunlanog otpada nalazi se na lokaciji:

Klakar 26a, Klakar

Na spomenutoj lokaciji nalazi se:

spremnik za papir zapremine 1100 litara

spremnik za stare baterje 5 litara

https://goo.gl/maps/wXtD76mRubcinBui7