LOKALNI IZBORI 2017. – Upute biračima

0
622
Obavijest o načinu ostvarivanja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država Europske unije na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017. godine

Pravo birati na lokalnim izborima imaju birači koji imaju prebivalište na području jedinice za čija se tijela izbori provode.

Biračko pravo imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života.

Članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo birati i državljani drugih država članica Europske unije, u skladu s posebnim zakonom.

Biračko pravo se ostvaruje tajnim glasovanjem.
(čl. 2. Zakona o lokalnim izborima)