Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Klakar

0
365
Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13), članka 41. Statuta Općine Klakar te članka 9. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 12/09. i 6/13.), Općinski načelnik donosi:

O D L U K U

o javnom izlaganju nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Klakar

 

 

Ovom odlukom stavlja se na javni uvid nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Klakar, izrađen od strane tvrtke Hidroplan d.o.o. za izgradnju i konzalting, Horvaćanska cesta 17a, 10 000 Zagreb.

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Klakar, kao i pribavljanje mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti može se izvršiti svakim radnim danom u razdoblju od 01. lipnja 2017.g. do 01. srpnja 2017. godine u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klakar, Klakar 26 a, 35 208 Ruščica u vremenu od 8:00 do 16:00 sati.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja ne budu iznesena u gore navedenom roku neće se uzimati u obzir.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na Oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Općine Klakar www.opcinaklakar.hr.