NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

0
298

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 86/08 i 61/11) u nastavku teksta: ZSN, općinski načelnik općine Klakar raspisuje:

NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klakar

 

• 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rok od 3 mjeseca

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • Punoljetnost;
  • Hrvatsko državljanstvo;
  • Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se osoba prima.

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • VII/I stupanj stručne spreme pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera;
  • najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;
  • poznavanje rada na računalu;
  • položen državni stručni ispit ili obavezno polaganje državnog stručnog ispita u roku godinu dana;

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:

Općina Klakar
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Klakar 26A
35208 Ruščica
s naznakom „Natječaj za imenovanje pročelnika – ne otvaraj“.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvijete iz natječaja biti će obaviješteni pisanim putem.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Preuzimanje priloga