Žene – snaga zajednice

 

Naziv projekta: Žene – snaga zajednice

Korisnik: Općina Klakar

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod

Ukupan iznos projekta: 1.963.665,90 kuna (EU potpora: 100%)

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2018. – rujan 2020.

Cilj projekta
Olakšati pristup zapošljavanju žena pripadnica ranjivih skupina te ih osnažiti i unaprijediti
njihov radni potencijal kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici. Na taj način ublažit ćemo
posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva a ujedno ćemo potaknuti socijalnu
uključenost i podići razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Ciljana skupina
10 nezaposlenih žena prijavljeno u evidenciji HZZ-a s najvišom završenom SSS.

Krajnji korisnici
40 osoba starije dobi i osobe u nepovoljnom položaju s područja Općine Klakar.

Rezultati projekta
10 žena pripadnica ciljne skupine zaposleno u lokalnoj zajednici
40 krajnjih korisnika koristi usluge programa potpore i podrške

Aktivnosti

  1. Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i
    osobama u nepovoljnom položaju kroz program zapošljavanja u Općini Klakar
  2. Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružiti potporu i
    podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
  3. Promidžba i vidljivost
    PM. Upravljanje projektom i administracija

 

Upravljačko tijelo:
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
Upravljačko tijelo
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
http://www.mrms.hr

Posredničko tijelo:
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, URED ZA FINANCIRANJE I
UGOVARANJE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
Posredničko tijelo razine 2
Petračićeva 4
10 000 Zagreb
http://www.hzz.hr

Za više informacija: www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr

  

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Općine Klakar.